All Messages

Huydk mình vừa xúc xong. 40$. nhưng thử cắt mặt đá bếp. đc 10 phút là sập nguồn. Pin của bạn ok ko

Hoàng Văn Thông 04/06/2021
1
Comments (7)